grondal.bostadsratt-stockholm.se: Bostadsrätt i Lövholmsvägen

Bostadsrätt i Lövholmsvägen

Lövholmsvägen sträcker sig från Liljeholmsvägen i öst till Gröndalsvägen i väst. Formen på vägen är likt ett S. I anslutning till Lövholmsvägen, på Gröndalsvägen 61, ligger Gröndals Kyrka. Kyrkan tillhör Hägerstens församling i Stockholms stift och är uppförd i rödbrunt tegel. Kyrkan invigdes 1969 och var byggd efter ritningar av arkitekterna Backström & Reinius. Byggnaden består av tre plan som rymmer kyrksal, konfirmandrum, ungdomslokaler, sammanträdeslokaler med mera. Lövholmsvägen ringlar sig även runt sjön Trekanten. Trots sitt namn är sjön snarare långsträckt. Aktiviteter som kan utföras i anslutning till sjön är band annat promenad längs Hälsans Stig, fiske och skridskor på under vintertid.

Om du söker en bostadsrätt att köpa har du kommit till rätt plats. Priserna för bostadsrätter har stigit de senaste åren, bland annat för att bristen på studentbostäder har ökat. Behovet att hitta någonstans att bo har medverkat till att lyfta bostadsrättspriset. Men det finns fortfarande goda möjligheter att göra en bra investering i en bostadsrätt. Klicka på länkarna till vänster för att påbörja en sökning och få en överblick över alla bostadsrätter som är till salu på marknaden just nu. Lycka till!

Icon CO2 neutral website English transparent.png