grondal.bostadsratt-stockholm.se: Bostadsrätt i Gröndalsvägen

Bostadsrätt i Gröndalsvägen

Gröndalsvägen sträcker sig från Mörtviken i väs, i bågformad figur till övergången till Lövholmsvägen i öst. Längs Gröndalsvägen ligger Gröndals spårvagnsstation som är en del av Tvärbanan. Tvärbanan är en arton kilometer lång spårväg som binder samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären, därav namnet. Gröndalsvägen följer en udde som i sin tur ligger vid Mörtviken. Mörtviken är liksom Vinterviken en sådan dalgång och båda hade en gång förbindelse med Liljeholmsviken och Årstaviken via sjön Trekanten. Denna förbindelse bröts för cirka 1500 år sedan genom den postglaciala landhöjningen. Landhöjningen pågår fortfarande och Mörtvikens inre del är numera ett mindre träskområde.

Om du söker en bostadsrätt att köpa har du kommit till rätt plats. Priserna för bostadsrätter har stigit de senaste åren, bland annat för att bristen på studentbostäder har ökat. Behovet att hitta någonstans att bo har medverkat till att lyfta bostadsrättspriset. Men det finns fortfarande goda möjligheter att göra en bra investering i en bostadsrätt. Klicka på länkarna till vänster för att påbörja en sökning och få en överblick över alla bostadsrätter som är till salu på marknaden just nu. Lycka till!

Icon CO2 neutral website English transparent.png